Welkom op onze website.

Stichting tegen Kanker is in 2010 gestart met aanbieden van financiële steun voor kankerpatiënten, met als doel mensen met kanker te helpen omgaan met de extra kosten die de ziekte met zich meebrengt.

In ons land heb je reeds toegang tot een groot aantal zorgdiensten van hoge kwaliteit, toch worden veel medische kosten slechts gedeeltelijk of helemaal niet vergoed bij ziekte. Voor sommige is de financiële last zelf ondragelijk, zeker als de rekeningen zich opstapelen terwijl je inkomen daalt.

Daarom heeft Stichting tegen Kanker, als aanvulling op de verschillende bestaande vormen van hulp een systeem van financiële steun opgezet. We hopen met dit project in de toekomst nog veel mensen te kunnen helpen.

Als u meer wilt weten, geven wij u graag meer informatie en andere activiteiten van de Stichting tegen Kanker die voor u interessant kunnen zijn.

Hier vindt u alvast de Criteria en voorwaarden voor de toekenning van financiële bijstand, gelieve deze te raadplegen voor het invullen.

Een aanvraag kan enkel via een sociale zorgverlener (maatschappelijk assistent bvb.) ingediend worden, via het online formulier. Een verzoek wordt gedaan in het belang van de patiënt en niet van de instelling.

 Volgende documenten gidsen u bij het invullen van uw dossiers

 Vragen:

Heeft u vragen, gelieve contact op te nemen via

Kankerinfo